Work with Propso.com grow with us

Work with Propso.com grow with us

เรามองหาผู้ร่วมทีมที่ดีอยู่เสมอ เราหวังว่าคุณจะเป็นคนนั้นนะ

หากคุณต้องการที่จะสร้างความแตกต่าง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น มาร่วมทีมของเราสิ


Social Media

Graphic Designer
Job Brief
ดูแลและประสานงานลูกค้าช่องทาง Facebook, Line & โทรศัพท์ ตอบข้อสงสัย ให้คำปรึกษา เพื่อนำไปสู่การปิดการขายและเช่าทรัพย์ภายในแพลตฟอร์ม Propso

Responsibilities
 • ดูแลและประสานงานลูกค้าเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย/เช่า ให้กับลูกค้าทาง Line, Facebook และ Tel.
 • ในกรณีปิดการขาย/เช่าสำเร็จ ได้รับค่าคอมมิชชั่นตามอัตราที่กำหนด ไม่มีการบังคับยอด
 • ประสานงานระหว่าง เจ้าของทรัพย์, Co-Agent และ Propso Rider ในการปิดเคสลูกค้า [ประจำออฟฟิศ]
 • ดูแล, ควบคุม, ประสานงานและติดตามลูกค้าตลอดการขาย/เช่า
 • สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการทำธุรกรรมซื้อ - เช่า
 • งานด้านอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

Requirements
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 2. ต้องมีทักษะในการสื่อสาร / การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม (การพูดและการเขียน). คะแนน Toeic 550 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม การเขียน การนำเสนอ รวมถึงการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
 5. มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ความเชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 6. มีประสบการณ์ตรงในด้านอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (ไม่หยุด เสาร์-อา เลือกวันหยุดได้)


Content Editor

Content Editor
Job Brief
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ อาศัยทักษะการใช้ภาษาที่สละสลวย และความสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามได้ โดยให้ความสำคัญกับ Media Content หรือการสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ผ่านช่องทาง Social Media เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์, ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

Responsibilities
 • สร้างสรรค์ Content จัดหา จัดการ ดูแล และประสานงานกับ Marketing ในการสร้างเนื้อหาต่างๆ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตาม
 • เขียนเนื้อหา สำหรับการโฆษณาทั้ง ออนไลน์ social media และ รูปแบบการโฆษณาต่างๆ ของบริษัท
 • รับฟังและร่วมคิด ไอเดียจากทีม marketing เพื่อสร้าง content บนสื่อ online ให้น่าสนใจ น่าค้นหา
 • พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็น สอดคล้อง กระตุ้นให้เกิดการซื้อใหม่และการซื้อซ้ำในทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์
 • ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนํามาพัฒนาเนื้อหา บทความต่างๆ ให้แตกต่างและน่าสนใจ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสนับสนุนงานและกิจกรรมอื่น ๆ ของส่วนงานการตลาด

Requirements
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถทำความเข้าใจและระบุจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม การเขียน การนำเสนอ รวมถึงการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
 5. มีความเชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 6. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ติดตามงานที่ตนเองนำเสนอหรือได้รับมอบหมาย


Call Center

Content Editor
Job Brief
หน้าที่หลักในการตอบคำถามและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้ง รับข้อร้องเรียนของลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและร่วมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Responsibilities
 • รับข้อมูลจากลูกค้าทางโทรศัพท์-ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • โทรออกไปยังลูกค้า เพื่อบริการให้ข้อมูลลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท
 • แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • บริหารจัดการข้อโต้แย้งหรือข้อขัดแย้งต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในและภายนอก
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสนับสนุนงานและกิจกรรมอื่น ๆ

Requirements
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พูดภาษาไทยชัดเจน
 3. สามารถทำความเข้าใจและระบุจุดเด่นผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม การเขียน การนำเสนอ รวมถึงการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
 5. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ติดตามงานที่ตนเองนำเสนอหรือได้รับมอบหมาย
 6. หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center และเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Design

Graphic Designer
Job Brief
ออกแบบสื่อทางการตลาดต่างๆ อาทิ โบว์ชัวร์ ป้ายโฆษณา Banner และ สิ่งอื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์แบรนด์, ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยร่วมวางแผนสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาด

Responsibilities
 • สร้างสรรค์/วางแผน/ออกแบบ คอนเทนต์ (สร้างเนื้อหาที่มีความหมายในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น VDO, กราฟฟิก, ภาพนิ่ง, Gif ฯลฯ)
 • สร้างร้าน/ปรับปรุง Content, เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (รายละเอียด+ภาพ) ออกแบบ Template และจัดวางภาพผลิตภัณฑ์และบริการใน Template เพื่อใช้ในการลงข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทฯ และลงบน Social Media ต่างๆ
 • สร้างสรรค์สื่อต่างๆ เช่น โฆษณา, ข่าวประชาสัมพันธ์, และเอกสารทางการตลาดอื่นๆ
 • จัดทำสื่อส่งเสริมการขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบ/ตกแต่งภาพ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการออกแบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • รับบรีฟงานจากหัวหน้างาน หรือ Marketing เพื่อออกแบบงานให้ตรงตามโจทย์

Requirements
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถทำความเข้าใจและระบุจุดเด่นผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม การเขียน การนำเสนอ รวมถึงการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
 5. มีความเชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 6. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ติดตามงานที่ตนเองนำเสนอหรือได้รับมอบหมาย


Intership

Content Editor
Job Brief
(สนใจจะฝึกด้วยตัวเองหรือทางสถาบันส่งมาได้หมด ไม่จำกัดอายุ ม.ต้น ม.ปลาย มหาลัย ฯลฯ) หากน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ หรือน้องๆที่จบใหม่กำลังมองหาที่ฝึกงานในรูปแบบ Work From Home 100% เหมาะกับน้องๆที่ต้องการหาประสบการณ์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถเข้าร่วมเป็น Propso Intern ส่วนหนึ่งของ ครอบครัวเราได้ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • VDO Motion Editor Intern
  - ตัดต่อ VDO ของบริษัท ตามรูปแบบ [Adobe Premier]
  - จัดทำ Intro Motion [Affter Effect]
  - สร้างสรรค์ Creative Story Board วางโครงเรื่องก่อนเริ่มลงงาน
  - จัดทำ VDO รูปแบบ How To ตามโจทย์ที่วางไว้
 • Graphic Designer
  - ออกแบบธีมในรูปแบบลักษณะต่างๆ
  - จัดทำภาพข่าว, ภาพประชาสัมพันธ์, ภาพลูกค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์
  - สร้างสรรค์ Mascot ร่วมกับงานดีไซน์ เพื่อลูกค้าจดจำได้ง่าย
  - สร้าง Ads สำหรับโฆษณา Facebook, Google & Line
 • Creative Content Editor Intern
  - นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับแบรนด์ผ่าน Social Network
  - จัดทำ Content รูปแบบ How To ตามโจทย์ที่วางไว้
  - จัดทำ / สร้างสรรค์ / วางแผน ธีมการทำ Content รายเดือน / รายสัปดาห์
  - ออกแบบ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ และมี Engagement ของกลุ่มผู้ติดตามใน Social Network
 • Marketing & Online Activity Intern
  - วางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ของแบรนด์ ให้ตรงตามโจทย์ของบริษัท
  - จัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Social Network กระตุ้นให้ผู้ติดตามมีส่วนร่วม
  - จัดเตรียมสื่อ / Artwork / อื่นๆ ให้เหมาะสมกับแผนการตลาด
  - มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี

**เข้าออฟฟิศ ช่วงสัปดาห์แรกเพื่อเรียนรู้งาน **

ใครมีไฟ มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ ชอบลุยกับปัญหา และ พร้อมที่จะแก้ไขในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งเมลมาคุยกันค่ะ

คุณสมบัติ
 • น้องที่กำลังมองหาประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน มีงานที่ต้องรับผิดชอบจริงๆ มาด้วยความตั้งใจ
 • ชอบจัดการด้วยตนเอง พร้อมมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา
 • กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ
 • ชอบทำงานสไตล์ Start-up มีความกระตือรือร้น
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บริษัทมี session ให้น้องๆมาออกมาแสดงความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสำหรับน้องฝึกงาน

เอกสารสำหรับส่งเมล์
 1. ประวัติส่วนตัว (Transcript ไม่เอาครับ ไม่ดูคนที่เกรด ดูจากกิจกรรม หรือผลงานที่ผ่านมา)
 2. ผลงานที่ผ่านมา (ทั้งที่ทำ Freelance หรือ ที่ทำส่ง อ. หรือ อะไรก็ได้ที่คิดว่าเจ๋งที่สุด)
 3. ช่วงเวลาและด้านที่ต้องการฝึกงาน
 4. สิ่งที่อยากได้จากการฝึกงาน


สมัครงานกับเรา

Upload jpg, jpeg, doc, docx, pdf files no larger than 128M

Recommend